Our Solutions

Zwemwaterkaart Noord Holland

Op veel plaatsen in Noord-Holland kan prima worden gezwommen, maar niet altijd en overal.
Tijdens het zwemwaterseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, beoordeelt de provincie de gemeten kwaliteit van de wateren in Noord-Holland eenmaal per 2 weken en geeft zo nodig een zwemadvies af.

Via deze site kunt u in deze periode op de hoogte blijven van de waterkwaliteit in Noord-Holland. Ook kunt u lezen welke gezondheidsklachten kunnen optreden na het zwemmen in verontreinigd water.

Let op: Deze app is voor de demonstratie alleen en geen live data bevatten op dit moment.

Deze toepassing werd voorgelegd aan de Appsfornoordholland.nl en http://www.appsvoornederland.nl/ open data concurrenties.

Neem de tijd om voor ons app stemmen op http://www.appsvoornederland.nl/

—-

There are many beautiful places to swim in Noord Holland, but not always and everywhere.
During the bathing season, from May 1 to October 1, the province assesses the measurement quality of the waters in Noord Holland once every two weeks if necessary and gives advice on swimming.

This site will help you to keep track of the water quality in Noord Holland. You can also read what health problems can occur after swimming in contaminated water.

Please Note: This app is for demonstration only and does not contain live data at this time.

This application was submitted to the Appsfornoordholland.nl and http://www.appsvoornederland.nl/ open data competitions.

Please vote for our app at http://www.appsvoornederland.nl/

iPhone App

Click here to download the app in the Apple Appstore:

Klik hier om de app te downloaden in de Apple Appstore:

In de tussentijd kunt u hieronder klikken op de youtube video voor een volledigedemonstratie.

Please click on the youtube video below for a full demonstration.

Check out the screenshots:

        

Android App

Zwemwaterkaart Noord Holland app is now available in the Android marketplace.  Just search for “Zwemwaterkaart” in the marketplace.  Here are some screenshots from the Android version:

Zwemwaterkaart Noord-Holland app is nu beschikbaar in de Android markt.Zoek gewoon naar “Zwemwaterkaart” in de markt.  Hier zijn enkele screenshots van de Android-versie: