Our Solutions

Leegstaande Kantoren Amsterdam

Leeg kantoren in de Metropoolregio Amsterdam!

Leegstaande Kantoren Amsterdam app geeft de leegstaande kantoren in de Metropoolregio Amsterdam. Gebouwen zijn gegroepeerd per percentage van de leegstaande ruimte. Op voorwaarde dat de kaart toont locaties in de stad waar zakken van lege ruimte bestaan. Groen = Leeg Rood = Vol.

Klik gewoon op elk gebouw op de kaart om meer informatie over het gebouw te bekijken.

De bron van de informatie: Kantorenmonitor BV, januari 2011

Neem de tijd om voor ons app stemmen op http://www.appsvoornederland.nl/

——

Vacant offices in the Amsterdam metropolitan area!

Leegstaande Kantoren Amsterdam app displays the vacant offices in the Amsterdam metropolitan area. Buildings are grouped by percentage of vacant space. The map provided displays locations in the city where pockets of vacant space exist. Green = Vacant Red = Full.

Simply click on each building on the map to view additional information about the building.

The source of the information: Kantorenmonitor BV, januari 2011

Please vote for our app at http://www.appsvoornederland.nl/

iPhone App

Click here to download the app in the Apple Appstore:

Klik hier om de app te downloaden in de Apple Appstore:

In de tussentijd kunt u hieronder klikken op de youtube video voor een volledigedemonstratie.

In the meantime please click on the youtube video below for a full demonstration.

Screenshots: